פיסיקה 3 - רשומות לתרגולים

כאן אני אעלה את הרשומות שלי לתרגולים (בכתב יד), ולפעמים חומר עזר נוסף.
אם יש לכם שאלות מוזמנים לשלוח לי מייל (נמצא במודל)

תרגול 1 - תורת היחסות וגלים

רשומות לתרגול 1

אנימציה של שני גלים שיוצרים פעימות
אנימציה של התרגיל שפתרנו בתרגול.
בדוגמא הזו מהירות הפאזה שווה למהירות החבורה.

אנימציה של פולס
בדוגמא הזו השתמשו בהרבה גלים הרמונים כדי ליצור פולס שמתקדם במרחב.
ניתן לראות שמהירות הפאזה שונה ממהירות החבורה (הגל המהיר בתוך הפולס מתקדם בקצב שונה מהמעטפת)

תרגול 2 - קרינת גוף שחור והאפקט הפוטואלקטרי

רשומות לתרגול 2

הערות מפורטות לקרינת גוף שחור (מודפס)
כתבתי ביתר פירוט את החלק בתרגול שקשור לקרינת גוף שחור.
זה נושא חשוב (שגם אוהבים לשאול עליו שאלות), אז אולי זה יהיה לכם לעזר.

תרגול 3 - פיזור קומפטון, פיזור בראג וגלי דה ברולי

רשומות לתרגול 3

תרגול 4 - מודל בוהר

רשומות לתרגול 4